de fr en ru
Arenz GmbH Produkte

Pomiar zużycia

Zużycie

Przy wytłaczaniu lub formowaniu wtryskowym masa tworzywa sztucznego jest tłoczona w cylindrze przez obracający się ślimak i ulega plastyfikacji. Ten całościowy proces powoduje nie dające się uniknąć zużycie.

Istotny wpływ na zużycie mają:

Rodzaje zużycia

Rozróżniamy różne rodzaje zużycia, na przykład:

Pomiar zużycia

Za pomocą opracowanych przez nas urządzeń pomiarowych wykonujemy u Was na miejscu pomiary zużycia i informujemy Was niezwłocznie o zużyciu, jak również podajemy nasze wynikające z tego zalecenia.

Nasze zalecenia są oparte na naszym ponad 40 letnim doświadczeniu i na rozważeniu całego procesu produkcyjnego. Tak więc możemy zalecić przykładowo obok zwykłej regeneracji także nowy kształt ślimaka, co zmniejszy zużycie.

Perfekcyjne połączenie

W połączeniu pomiaru zużycia i optymalizacji procesu mogą powstać ślimaki, które są doskonale dostosowane do Waszego przypadku zastosowania. To zapewnia Wam duże bezpieczeństwo procesu i minimalizuje czas przestoju maszyny.

Back to top